HYCUT

Pro Vaše aplikace obráběcí kapaliny jsme vyvinuli a etablovali multifunkční produkty HYCUT. Podstatou systému HYCUT jsou oleje na esterové bázi, které lze použít jako řezný olej, obráběcí kapalinu nebo čistič se vzájemnou kompatibilitou a tím může být ušetřeno například mezioperační čistění.

Stručně shrnuto:
 • Produkty na bázi obnovitelných surovin, bez obsahu minerálního oleje (certifikováno programem USDABioPreferred®)
 • Multifunkční použití jako řezný olej, hydraulický olej, dvousložková obráběcí kapalina a čistič
 • Snížení nákladů díky koplexní optimalizaci procesu
 • Řešení upravené na míru
 • Vysoká snášenlivost s lidmi a životním prostředím
 • Prvotřídní servis s individuálním poradenstvím na místě

Co jsou syntetické esterové oleje?

Při výrobě syntetických esterů se mastná kyselina získaná chemicky z přírodních olejů nechá reagovat cíleným způsobem s podobně odvozeným z přírodního původu nebo se syntetickým alkoholem. Tímto způsobem lze přesně řídit chemické složení a stupeň čistoty. Stejně jako přírodní rostlinné oleje, syntetické esterové oleje neobsahují minerální oleje a jsou biologicky rozložitelné, ale většinou jsou mnohem odolnější a výkonnější.

HYCUT při obrábění oleje

Všechny řezné a brusné oleje rodiny HYCUT jsou na bázi syntetických esterových olejů. Nabízí extrémně vysoký mazací výkon a tím výrazně snižují opotřebení nástroje. Použitím syntetických nasycených esterových olejů jsou produkty velmi stabilní vůči stárnutí. To zaručuje dlouhou životnost. Kromě toho vysoký čisticí výkon syntetických olejů zajišťuje čisté stroje a obrobky a speciálně při broušení mimořádně dobrý úběr.

Stručně shrnuto:
  • Bez označení dokonce i u nízkých viskozit
  • Snadné čištění vodnými médii a v ideálním případě úplná eliminace čištění
  • Bez zápachu a odpařování, tím příznivější pracovní podmínky
  • Zvýšená bezpečnost práce díky vyššímu bodu vzplanutí oproti produktům na bázi minerálního oleje
  • Ověřená spolehlivost procesu na základě uvolnění známých výrobců strojů

Bez označení podle CLP a GHS

Zpracovatelské oleje na bázi minerálních olejů musí být již označeny kinematickou viskozitou 20,5 mm²/s nebo nižší, protože „aspirace je toxická, při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální“. Výrobky z esterových olejů, jako je HYCUT, jsou výrazně šetrnější k lidem a bez označení!

Dvousložková obráběcí kapalina HYCUT

Zvláštností HYCUT jako emulze je možnost regulovat olej a aditiv separátně. To umožňuje dokonalé přizpůsobení různým požadavků na proces, materiál a mazací výkon. Po celou dobu životnosti emulze mohou být jednotlivé složky cíleně doplňované. Zákazníci jako Audi, BMW a Volkswagen spoléhají na systém HYCUT, který splňuje mimořádné požadavky na hospodárnost a bezpečnost procesu. Díky širokému rozsahu použití a flexibilitě HYCUT může být celá výrobní oblast pokryta systémem s pouze jednou obráběcí kapalinou.

Stručně shrnuto:
 • Úspora ve spotřebě díky extrémně dobrému výnosu
 • Vysoký stupeň odlučování cizího oleje, tím snadná údržba emulze
 • Stabilní procesy, ani při nízké tvrdosti vody nedochází k pěnění
 • Čisté obrobky, nástroje a stroje díky vynikající oplachovací schopnosti
 • Velmi dobrá snášenlivost s pokožkou, obsah aditiva zůstává konstantní bez ohledu na koncentraci výkonnostní složky

HYCUT – pro celý procesní řetězec

 Chytré řešení: obrobky mohou být nejprve opracované olejem HYCUT bez mezioperační pračky a následuje další opracování emulzí HYCUT. Vnášení oleje, např. z kluzných loží, zlepší mazací výkon, namísto znečištění emulze. A pokud by přece jen bylo nutné mezioperační čištění, čistič HYCUT se jednoduše vrátí do emulze. Takto hospodárně můžete v budoucnu pracovat s HYCUT také Vy.

Stručně shrnuto:
 • Vzájemně kompatibilní produkty
 • Bez negativního vlivu cizích olejů
 • Životnost až několik let
 • Vhodný pro centrální zařízení a větší jednotlivé stroje
 • Úspora pracího procesu
 • Recyklace čističe v emulzi
 • Snížení nákladů na odstranění odpadů a energii

Cizí olej nepronikne!

Obráběcí kapaliny mísitelné s vodou obsahují emulgátory, které umožňují rozptýlení základového oleje v jemných olejových kapkách (emulgace). Emulgátory obsažené v HYCUT jsou optimalizované na esterové oleje, proto minerální cizí oleje v obráběcí kapalině neemulgují. Cizí olej se odloučí na povrchu a lze jej snadno odstranit, např. vhodným odlučovačem oleje.