Coolant management – Individuální stavebnicový systém

Naše služby jsou individuálně přizpůsobené Vašim potřebám. Společně s Vámi vypracujeme koncept, který z velkého počtu možností sestavíme z vhodných servisních stavebních prvků. To zahrnuje pravidelné standardní úkony jako týdenní měření TRGS nebo také jednorázové úkony orientované podle potřeby jako čištění strojů a nové náplně.

Monitorování a ošetřování obráběcích kapalin

 • Měření podle TRGS 611 a DGUV 109-003
 • Kontrolní opatření (např. nastavení koncentrace a doplňování)
 • Ošetřování filtračním zařízením
 • Odsávání z povrchu obráběcích kapalin
 • Dokumentace dat TRGS a doplňovaná množství

Výměna obráběcí kapaliny

 • Přidání systémového čističe
 • Systém s obráběcí kapalinou vypustit / odsát
 • Systém vyčistit
 • Nová náplň v předepsané koncentraci

Servis kapalin a olejů

 • Monitorování, regulace a dokumentace procesních médií
 • Filtrace olejů
 • Provádění výměny olejů
 • Odsávání a odstranění použitých olejů

Laboratorní měření

 • Odběr vzorků a odeslání
 • Analýza v laboratoři podle dohodnutých parametrů nasazení
 • Speciální analytika podle potřeby
 • Dokumentace, vyhodnocení a doporučené opatření

Základní čištění systému s obráběcí kapalinou

 • Odsávací práce
 • Čištění nádrže a vnitřního prostoru (čerstvou emulzí)
 • Čištění nádrže obráběcí kapaliny (vysokotlakým přístrojem)
 • Vystříkání dopravníku
 • Protikorozní ochrana vnitřního prostoru stroje a nádrže obráběcí kapaliny

Logistika a odstranění odpadu

 • Management zásob a skladu
 • Poskytnutí periferních zařízení (např. refraktometr, směšovací zařízení)
 • Odstraňování třísek a vnitropodnikový transport
 • Podpora při odstraňování použitých emulzí

Tato nabídka je k dispozici podle regionu. Prosím, pro další informace kontaktujte Vašeho lokálního partnera.