Coolant management – Servis obráběcích kapalin

Aby moderní obráběcí kapaliny mohly pracovat co možná nejefektivněji a za cenově výhodných podmínek, musí být prováděné pravidelné kontroly a věnována dostatečná pozornost ošetřování.

Delegujte tyto úkoly na Coo!ant management Oemeta. Naši odborníci se vyznají v plnění zákonných předpisů pro zacházení s obráběcími kapalinami jako TRGS 611 a DGUV 109-003. To Vám nabízí mnoho výhod:

  • Zamezení prostojů strojů
  • Prodloužení životnosti obráběcí kapaliny a tím snížení nákladů na novou náplň a odstraňování odpadu
  • Zlepšení životnosti nástroje a kvality dílu
  • Optimalizace snášenlivosti s lidmi a životním prostředím
  • Dokumentace a transparentnost nákladů prostřednictvím systému čárových kódů

Více času pro výrobní proces

Koncentrujte se zcela na svou výrobu, my zajistíme Coo!ant management. Kromě úspory času to pro Vás znamená: optimální regulace a delší životnost nasazené obráběcí kapaliny, zvýšená disponibilita strojů stejně jako dokumentace a analýza údajů o spotřebě. Naším cílem je, aby jste dostali servisní koncept přizpůsobený vašemu podniku. Proto si uděláme čas, na místě provedeme společně analýzu Vašich přání a vypracujeme servisní koncept na míru. Stavebnicový systém se postará o přizpůsobení nejrůznějších možností, od jednoduchých kontrol nebo laboratorních měření až po kompletní Coo!ant management, vše je možné.

Tato nabídka je k dispozici podle regionu. Prosím, pro další informace kontaktujte Vašeho lokálního partnera.