REACh a Oemeta

Co je cílem REACh

Dne 1. června 2007 vstoupil v platnost nový právní předpis EU o chemických látkách. Cílem nařízení REACh (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí v EU prostřednictvím identifikace, dokumentace a komunikace kompletních toxikologických datových souborů látek.  

Oblast použití REACh – Povinná registrace

REACh vyžaduje registraci pouze chemických látek – směsi chemických látek nebo přípravků nemusí být registrovány. Produkty Oemeta Chemische Werke GmbH (Oemeta) jsou směsi chemických látek. Z toho jednoznačně vyplývá:


Produkty Oemeta nemusí být registrovány.

Vliv na sortiment produktů Oemeta

Základové suroviny používané v produktech Oemeta jsou chemické látky ve smyslu nařízení REACh. REACh vyžaduje, aby chemické látky, pokud jsou uváděny na trh v EU, musely být registrovány během následujících 2 až 10 let. Tento registrační proces může být pro obchodníka velmi nákladný v závislosti na množství látky uváděné na trh. Je pravděpodobné, že v budoucnu nebude k dispozici z ekonomických důvodů celá řada látek. Aby se zabránilo nežádoucímu dopadu na sortiment produktů, Oemeta kontroluje a monitoruje portfolio základových surovin. Úzká spolupráce a komunikace s dodavateli základových surovin garantuje, že kritické látky jsou identifikovány a včas nahrazeny.

 
Díky REACh je proto možné vyvarovat se podstatným kvalitativním změnám ve složení produktů Oemeta. Záměrem Oemeta je zachovat současný sortiment produktů.
Oemeta také prohlašuje, že všechny naše produkty splňují nařízení REACh.


Komunikace v dodavatelském řetězci

Oemeta bude shromažďovat a identifikovat aplikace produktů u zákazníků - to se bude provádět přednostně kategorizací použití a expozice. Vzhledem k úzké spolupráci se zákazníky má Oemeta velmi dobré znalosti o obvyklých aplikačních scénářích.

Speciální sběr dat našimi uživateli není nutný. Informace o toxikologických a fyzikálních vlastnostech produktů budou i nadále v bezpečnostním listu.


Tam, kde to bude nutné, Oemeta dodatečně vytvoří zprávy o chemické bezpečnosti.

Pro další informace Vám doporučujeme následující internetové stránky:
http://www.echa.europa.eu
http://www.bdi.eu/Stoffpolitik.htm
http://www.reach-helpdesk.de