Normy DIN pro uživatele obráběcích kapalin

V roce 1918 vychází první norma DIN pro „Kuželové kolíky“. Od té doby byly uveřejněné texty tisíce norem a dělají nám všem každodenní život v práci a ve volném čase lehčí a především bezpečnějším.
Německý institut pro normování (Deutsches Institut für Normung) v Berlíně je určitou formou kulatého stolu pro všechny strany, které mají o normování zájem. Úkolem DIN je organizovat a informovat, vlastní normování provádějí nezávislí odborníci ze všech zúčastněných organizací. DIN je na základě smlouvy uzavřené se spolkovou vládou kompetentní organizací pro evropské a mezinárodní normování.

Normy stanovující vlastnosti a požadavky pro obráběcí kapaliny

V oblasti kapalin pro obrábění kovů platí v současné době dvě normy, jejichž tématem jsou požadavky resp. typizace různých druhů obráběcích kapalin:

  • DIN 51385 – Maziva – Zpracovatelské kapaliny pro tvíření a obrábění materiálů – Podmínky

  • DIN 51485 – Maziva – Pracovní kapaliny pro tváření a obrábění materiálů – Kovoobráběcí a tvářecí kapaliny: Požadavky a zkušební metody

Zatímco norma DIN 51385 definuje pojem obráběcí kapalina a provádí rozdělení na zásadně odlišné typy produktů, norma DIN 51485 specifikuje požadavky na tyto typy produktů. Kromě toho se v obou normách nachází tabulka s vlastnostmi, jejichž znalost je nezbytná pro posouzení technické vhodnosti obráběcí kapaliny.

Normalizační činnost společnosti Oemeta

Oemeta Chemische Werke GmbH vždy považovala za jeden ze svých hlavních úkolů angažovat se v grémiích a pracovních skupinách zabývajících se tématem obráběcích kapalin.
Zaměstnanci Oemeta předsedají pracovním skupinám jak dva výše uvedených norem, tak normám pro zkušební metody obráběcích kapalin:

  • DIN 51360-1 – „Korozní zkouška - Herbert“, srpen 1985
  • DIN 51360-2 – „Korozní test - třísky/filtrační papír“, červenec 1981
  • DIN 51367    – „Odolnost v tvrdé vodě“, srpen 1991
  • DIN 51368    – „Stanovení podílu oleje oddělením pomocí kyseliny chlorovodíkové“, listopad 1990


Více informací k tématu najdete na www.din.de