Novinky

Úspěšná recertifikace do roku 2022

Již po páté za sebou společnost Oemeta získala certifikát „Sicher mit System“ (systematická bezpečnost).

V roce 2007 byla Oemeta první chemickou společností ve Šlesvicku-Holštýnsku, která získala certifikát „Sicher mit System“ od organizací BG Rohstoffe a Chemische Industrie (asociace pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů v chemii). Oemeta a její management bezpečnosti práce byl letos úspěšně znovu certifikován.

Pro ocenění kvality „Sicher mit System“ společnosti dobrovolně podrobují své systémy ochrany zdraví a bezpečnosti kontrole a hodnocení nezávislým subjektem.

Zleva: Dr. Bernhard Brandt (BG RCI), Stefan Joksch (Oemeta), Tanja Großmann (Oemeta), Stefan Olf (BG RCI), Ralf Schlichting (Oemeta)