Novinky

Ocenění: Oemeta v TOP 100

Naše mateřská společnost Oemeta Chemische Werke GmbH z Uetersenu se dostala do TOP 100 v 26. ročníku inovační soutěže. Společnost byla oceněna za svůj úspěch mentorem soutěže, Rangem Yogeshwarem, a vědeckým vedoucím hodnocení, profesorem Nikolausem Frankem, v Jahrhunderthalle ve Frankfurtu nad Mohanem 28. června 2019. Na základě vědeckého klasifikačního systému TOP 100 hodnotí soutěž inovační management SMEs (Řízení malých a středních podniků) a úspěšné inovace, které z něj vyplývají. Společnost, která má 220 zaměstnanců po celém světě, udělala velký dojem v nezávislém výběrovém řízení, zejména v kategorii „inovační procesy a organizace“.

Ve své centrále Oemety v Německu vyrábí 130 zaměstnanců obráběcí kapaliny mísitelné s vodou, řezné a brusné oleje a různá další maziva, která se používají ve výrobě při obrábění ve velkých průmyslových odvětvích, jako je automobilový nebo letecký průmysl. Tam, kde dochází k tření, vrtání, broušení nebo frézování, je pro rozptýlení tepla potřebná konkrétní kapalina. Společnost z TOP 100, která pracuje na optimalizaci těchto produktů již více než 100 let, se zaměřuje na postupné inovace a vývoj. „Krok za krokem shromažďujeme informace, objednáváme a kontrolujeme, jaké potenciální nápady na nové kapaliny pro zpracování kovů by mohly na trh dorazit,“ vysvětluje generální ředitel Thomas Vester. Od roku 2008 získává náš špičkový inovátor nové myšlenky na základě technologické mapy. Společnost se sídlem ve Šlesvicko-Holštýnsku má pravidelné programy s výrobci surovin a univerzitami o nových materiálech a technikách – zejména co se týče kapalin pro zpracování kovů vyrobených z netoxických chemikálií. Výsledkem je chladicí mazivo zcela bez biocidů, které chrání jak uživatele, tak životní prostředí. Vzhledem k tomu, že Oemeta generuje 70 % obratu v zahraničí, měnící se předpisy nutí tým neustále přehodnocovat: „Vždy musíme přizpůsobovat a optimalizovat naše produkty.“

https://www.top100-germany.com/

Předání ocenění, zleva doprava: Andrea Rave (Business Vision Oemeta), Ranga Yogeshwar (mentor TOP 100 projektu), Thomas Vester (generální ředitel Oemeta) // Foto kredit: KD Busch / compamedia.